Ghế băng chờ GC01-3

Giá cũ: 2.063.000 VNĐ

Giá: 1.650.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế băng chờ GC01-4

Giá cũ: 2.750.000 VNĐ

Giá: 2.200.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế băng chờ GC01-5

Giá cũ: 3.438.000 VNĐ

Giá: 2.750.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế băng chờ GC02-3

Giá cũ: 2.625.000 VNĐ

Giá: 2.100.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế băng chờ GC02-4

Giá cũ: 3.500.000 VNĐ

Giá: 2.800.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt 2 buồng kính HS01

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt 4 ngăn TL04

Giá cũ: 1.900.000 vnđ

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt locker 6 ngăn LK06

Giá cũ: 2.100.000 vnđ

Giá: 1.550.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker 8 ngăn LK08

Giá cũ: 1.900.000 Vnđ

Giá: 1.650.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu 2 buồng TL01

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

Giá: 1.500.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu 2 cánh sắt TL02

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu thấp 2 cánh sắt TL08

Giá cũ: 1.600.000 VNĐ

Giá: 900.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu thấp 2 buồng kính TL07

Giá cũ: 1.730.000 VNĐ

Giá: 950.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tài liệu văn phòng TL06

Giá cũ: 4.930.000 VNĐ

Giá: 3.700.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ 3 khoang kính sắt TL03

Giá cũ: 2.700.000 vnđ

Giá: 2.400.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tài liệu 3 buồng TL05

Giá cũ: 3.470.000 VNĐ

Giá: 2.300.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG TRỢ GIÚP
Ms Hương: 0982 913 330
Ms Vân: 096 3651 800
Ms Xoan: 0961 803 334
Ms Xuân: 0961 535 312
Ms Hưng: 0971 500 023
Chat online với bán hàng
Gọi ngay