Thanh lý đồ cũ

Ghế xoay văn phòng GD35-XT

Giá cũ: 900.000 vnđ

Giá: 730.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng XL2

Giá: 580.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng XL1

Giá: 580.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng TP4

Giá cũ: 800.000vnđ

Giá: 470.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng TP2

Giá cũ: 850.000 vnđ

Giá: 530.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng GD10

Giá cũ: 1.290.000vnđ

Giá: 730.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng GD9T

Giá: 890.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng GD10T

Giá: 700.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng TP6

Giá cũ: 850.000 vnđ

Giá: 690.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Bàn làm việc HOME6

Giá: 980.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Bàn làm việc HOME2

Giá: 850.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Bàn làm việc HOME5

Giá: 850.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ Q18

Giá: 360.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ GD9Q

Giá: 850.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ Q13

Giá cũ: 700.000 vnđ

Giá: 470.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ GD10TQ

Giá: 550.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ Q18C

Giá: 400.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ Q26

Giá cũ: 400.000vnđ

Giá: 330.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ Q13C

Giá cũ: 700.000 vnđ

Giá: 550.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ Q2-VN

Giá cũ: 1.050.000 vnđ

Giá: 890.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ da Q2

Giá cũ: 1.050.000 vnđ

Giá: 890.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ GD10Q

Giá: 700.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ Q1

Giá cũ: 500.000vnđ

Giá: 320.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ GD9TQ

Giá cũ: 1.000.000vnđ

Giá: 850.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế cafe gấp G01

Giá: 195.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ Q21

Giá cũ: 500.000 vnđ

Giá: 380.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ Q22

Giá cũ: 500.000 vnđ

Giá: 380.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế chân quỳ Q17

Giá: 450.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế giám đốc GD14

Giá cũ: 1.500.000 vnđ

Giá: 1.250.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng GD35-XT

Giá cũ: 900.000 vnđ

Giá: 730.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng GD9

Giá cũ: 1.290.000vnđ

Giá: 990.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế giám đốc GD3

Giá cũ: 3.700.000 vnđ

Giá: 2.900.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế giám đốc GD6

Giá cũ: 3.300.000 vnđ

Giá: 2.700.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế giám đốc GD8

Giá: 3.200.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế giám đốc T06

Giá: 2.870.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế giám đốc R8

Giá: 1.830.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế giám đốc T06C

Giá: 2.870.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế giám đốc R7

Giá: 1.620.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế giám đốc GD11

Giá: 1.575.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế giám đốc GD7

Giá cũ: 3.100.000 vnđ

Giá: 2.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế xoay văn phòng GD9T

Giá: 890.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Bàn giám đốc 1m6 không hộc BGD4

Giá cũ: 1.900.000 vnđ

Giá: 1.700.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Bàn giám đốc 1m4 không hộc BGD2

Giá cũ: 1.500.000 vnđ

Giá: 1.250.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt 2 buồng kính HS01

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt 4 ngăn TL04

Giá cũ: 1.900.000 vnđ

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt locker 6 ngăn LK06

Giá cũ: 2.100.000 vnđ

Giá: 1.550.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker 8 ngăn LK08

Giá cũ: 1.900.000 Vnđ

Giá: 1.650.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu 2 buồng TL01

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

Giá: 1.500.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu 2 cánh sắt TL02

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu thấp 2 cánh sắt TL08

Giá cũ: 1.600.000 VNĐ

Giá: 900.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu thấp 2 buồng kính TL07

Giá cũ: 1.730.000 VNĐ

Giá: 950.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Sofa da SFL-D-07

Giá: 7.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Sofa da SFL-D-06

Giá: 8.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Sofa da SFL-D-05

Giá: 7.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Sofa da SFL-D-04

Giá: 7.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Sofa da SFL-D-03

Giá: 7.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Sofa da SFL-D-02

Giá: 7.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Sofa da SFL-D-01

Giá: 7.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế băng chờ GC01-3

Giá cũ: 2.063.000 VNĐ

Giá: 1.650.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế băng chờ GC01-4

Giá cũ: 2.750.000 VNĐ

Giá: 2.200.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Ghế băng chờ GC01-5

Giá cũ: 3.438.000 VNĐ

Giá: 2.750.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Thanh lý V lỗ, Kệ sắt để hàng GS1B4

Giá: 600.000vnđ- 900.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG TRỢ GIÚP
Ms Hương: 0982 913 330
Ms Thảo: 096 3651 800
Ms Xoan: 0961 803 334
Ms Thơm: 0961 535 312
Ms Hưng: 0971 500 023
Chat online với bán hàng
Gọi ngay