“Do số lượng và chủng loại các mặt hàng thanh lý của Ba Huy quá nhiều, hình ảnh trên website không thể update hết. Quý khách có thể trực tiếp qua kho để xem hàng, hoặc liên hệ 097 1500 023 hoặc fanpage Bahuy "
Tủ tài liệu sắt 2 buồng kính HS01

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt 4 ngăn TL04

Giá cũ: 1.900.000 vnđ

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt locker 6 ngăn LK06

Giá cũ: 2.100.000 vnđ

Giá: 1.550.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker 8 ngăn LK08

Giá cũ: 1.900.000 Vnđ

Giá: 1.650.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu 2 buồng TL01

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

Giá: 1.500.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu 2 cánh sắt TL02

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu thấp 2 cánh sắt TL08

Giá cũ: 1.600.000 VNĐ

Giá: 900.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu thấp 2 buồng kính TL07

Giá cũ: 1.730.000 VNĐ

Giá: 950.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tài liệu văn phòng TL06

Giá cũ: 4.930.000 VNĐ

Giá: 3.700.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ 3 khoang kính sắt TL03

Giá cũ: 2.700.000 vnđ

Giá: 2.400.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tài liệu 3 buồng TL05

Giá cũ: 3.470.000 VNĐ

Giá: 2.300.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu 3 khoang kính HS02

Giá cũ: 3.600.000 VNĐ

Giá: 2.700.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt TL01-T

Giá cũ: 2.330.000 VNĐ

Giá: 1.750.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu TL01L

Giá cũ: 2.530.000 VNĐ

Giá: 1.900.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt TL01-TX

Giá cũ: 2.530.000 vnđ

Giá: 1.900.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng tài liệu TL01K-T

Giá cũ: 2.670.000 VNĐ

Giá: 2.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu TL04-T

Giá cũ: 2.400.000 VNĐ

Giá: 1.600.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt TL01L-T

Giá cũ: 2.670.000 VNĐ

Giá: 2.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ hồ sơ cánh lùa HS01L

Giá cũ: 2.530.000 VNĐ

Giá: 1.900.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker sắt 6 ngăn LK06-T

Giá cũ: 2.180.000 VNĐ

Giá: 1.650.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt locker 9 ngăn LK09

Giá cũ: 2.200.000 vnđ

Giá: 1.950.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt văn phòng 12 ngăn LK12

Giá cũ: 2.500.000 vnđ

Giá: 1.850.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker sắt LK20

Giá cũ: 3.240.000 VNĐ

Giá: 2.750.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker 30 ngăn LK30

Giá cũ: 3.900.000 VNĐ

Giá: 3.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng giày 12 ngăn TT.12

Giá cũ: 3.530.000 VNĐ

Giá: 3.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng giày TT.18

Giá cũ: 3.820.000 VNĐ

Giá: 3.250.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tư trang 20 ngăn TT.20

Giá cũ: 4.110.000 VNĐ

Giá: 3.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tư trang 24 ngăn TT.24

Giá cũ: 4.820.000 VNĐ

Giá: 4.100.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt TL08-T

Giá cũ: 1.730.000 VNĐ

Giá: 1.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt TL07L

Giá cũ: 1.930.000 VNĐ

Giá: 1.450.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu sắt TL07-T

Giá cũ: 1.870.000 VNĐ

Giá: 1.050.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ hồ sơ TU03K giá rẻ

Giá cũ: 2.330.000 VNĐ

Giá: 1.750.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker cao 4 ngăn LK4C1

Giá cũ: 1.650.000 VNĐ

Giá: 1.300.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt locker 6 ngăn cao LK6C1

Giá cũ: 1.680.000 VNĐ

Giá: 1.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng đồ LK7C2

Giá cũ: 2.250.000 VNĐ

Giá: 1.800.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt locker 10 ngăn LK10

Giá cũ: 2.120.000 VNĐ

Giá: 1.800.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker 15 ngăn – LK15

Giá cũ: 2.820.000 VNĐ

Giá: 2.200.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker 18 ngăn – LK18

Giá cũ: 2.600.00vnđ

Giá: 2.300.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker 21 ngăn LK21

Giá cũ: 3.410.000 VNĐ

Giá: 2.900.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker 24 ngăn giá tốt LK24

Giá cũ: 3.500.000 VNĐ

Giá: 3.100.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker sắt 50 ngăn LK50

Giá cũ: 5.530.000 VNĐ

Giá: 4.700.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker sắt 16 ngăn LK16

Giá cũ: 2.880.000 VNĐ

Giá: 2.450.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tư trang 30 ngăn TT.30

Giá cũ: 5.590.000 VNĐ

Giá: 4.750.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng đồ TT.30K

Giá cũ: 3.820.000 VNĐ

Giá: 3.250.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng đồ TT.06

Giá cũ: 2.410.000 VNĐ

Giá: 2.050.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tư trang 8 ngăn TT.8

Giá cũ: 2.820.000 VNĐ

Giá: 2.400.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ kệ trang trí văn phòng đẹp, hiện đại,...

Giá cũ: 1.060.000 vnđ

Giá: 950.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ kệ văn phòng trang trí đồ decor đẹp, giá...

Giá cũ: 1.070.000 vnđ

Giá: 960.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ kệ trang trí văn phòng 1m6 sang trọng, giá rẻ

Giá cũ: 1.650.000 vnđ

Giá: 1.480.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu 2 buồng TL14

Giá cũ: 1,500,000 vnđ

Giá: 1.350.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ giám đốc 3 buồng sơn PU, mới 99% – TLN2

Giá cũ: 2,700,000 vnđ

Giá: 2.400.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ 2 buồng kính, mới 99%

Giá cũ: 1.500.000 vnđ

Giá: 1.300.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ giám đốc 2 buồng sơn PU TLN1

Giá cũ: 1.800.000 vnđ

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu 3 cánh kính TL15

Giá cũ: 2.700.000 vnđ

Giá: 2.400.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu vân sồi 3 buồng TL16

Giá cũ: 2.450.000vnđ

Giá: 2.300.000vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tài liệu 2 buồng có ngăn kéo TL01K

Giá cũ: 1.850.000 vnđ

Giá: 1.750.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng file hồ sơ GS3

Giá cũ: 2.600.000 VNĐ

Giá: 1.950.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ đựng đồ siêu thị TT.N18

Giá cũ: 3.240.000 VNĐ

Giá: 2.750.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Hộc tủ di động giám đốc HTN1

Giá cũ: 550.000 vnđ

Giá: 400.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng đồ TT.09

Giá cũ: 2.240.000 VNĐ

Giá: 1.900.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker trường học 9 ngăn TT.09X

Giá cũ: 1.480.000 VNĐ

Giá: 1.260.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ locker trường học 15 ngăn TT.15X

Giá cũ: 2.470.000 VNĐ

Giá: 2.100.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt locker trường học 12 ngăn TT.12X

Giá cũ: 1.980.000 VNĐ

Giá: 1.680.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt locker trường học 18 ngăn TT.18X

Giá cũ: 2.960.000 VNĐ

Giá: 2.520.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tư trang TT.02

Giá cũ: 2.470.000 VNĐ

Giá: 2.100.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tư trang 9 ô 2 khay TT.09

Giá cũ: 2.350.000 VNĐ

Giá: 2.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ phụ giám đốc TPN1

Giá: 1.500.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tư trang TT.15

Giá cũ: 2.530.000 VNĐ

Giá: 2.150.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng đồ 24 ngăn TT.24M

Giá cũ: 4.010.000 VNĐ

Giá: 3.410.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt tư trang 12 ngăn TT.12M

Giá cũ: 2.040.000 VNĐ

Giá: 1.730.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ 18 ngăn TT.18M

Giá cũ: 3.020.000 VNĐ

Giá: 2.570.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng đồ 18 ngăn TT.18M

Giá cũ: 3.020.000 VNĐ

Giá: 2.570.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng đồ 16 ngăn TT.16M

Giá cũ: 2.690.000 VNĐ

Giá: 2.290.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ tư trang TT.04

Giá cũ: 2.530.000 VNĐ

Giá: 2.150.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ sắt đựng đồ 20 ngăn TT.20M

Giá cũ: 3.350.000 VNĐ

Giá: 2.850.000 VNĐ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ
Tủ giám đốc 4 cánh 1,6m

Giá: 3.600.000 vnđ

Tiết kiệm: 40%

THÊM VÀO GIỎ

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG TRỢ GIÚP
Ms Hương: 0982 913 330
Ms Thảo: 096 3651 800
Ms Xoan: 0961 803 334
Ms Thơm: 0961 535 312
Ms Hưng: 0971 500 023
Chat online với bán hàng
Gọi ngay